Milk Routes / BMC Routes

Rajkot C.U.
No. Route Name Code No.
1 CHARANIYA 1
2 BHADAR 2
3 KOTDA SANGANI 3
4 BHID BHANJAN 4
5 NEKNAM 5
6 MENGANI 6
7 AMBAJI 7
8 RANJITGADH 8
9 KUWADAVA 9
10 SARDAR 10
11 LODHIKA 12
12 HADMATIYA 13
13 BHADLA 14
14 HALENDA 15
15 RAMOD 16
16 BILESHWAR 17
17 RANUJA 19
18 JETPUR 20
19 JASDAN 22
20 SANOSARA 23
21 CHHATAR 24
22 BHADVA 25
23 BETI 26
24 PADADHARI 27
25 YOGINAGAR 29
26 KOTDAPITHA 32
27 DERDI 43
28 MANTHNESHWAR 44
29 HOLMATA 45
30 UND 46
31 DHUTARPUR 54

 

Wankaner C.U. 
Route No. Route Name Code No.
1 DALADI 1000
2 PANCHASIYA(FIRST TRIP) 1001
3 PANCHASIYA(SECOND TRIP) 1002
4 NAKLANK 1003
5 ISHWARIYA 1004
6 JAMBUDIYA 1005
7 TITHVA 1008
8 LUNSAR 1010
9 MATEL 1012
10 JARIYA MAHADEV 1013
11 RAFALESHWAR 1014
12 SAMTHERVA 1016
13 MAHIKA 1019
14 KRUSHNAGAR 1026

 

Jamkandorana C.U.
Route No. Route Name Code No.
1 JAMKANDORNA 2000
2 TANTESHWAR 2001
3 DHORAJI 2002
4 DHARESHWAR 2003
5 UPLETA 2004
6 BHAYAVADAR 2005
7 SHIVGANGA 2013
8 GAYATRIMA 2014
9 BAVARIDAD 2015
10 PANCHESHWAR 2019

 

Majevadi C.U.
Route No. Route Name Code No.
1 JETALSAR 3000
2 TIKAR 3001
3 MANAVADAR 3002
4 VADODAR 3004
5 VERAVAL 3007
6 TALALA 3017

 

Lajai C.U.
Route No. Route Name Code No.
1 TANKARA 4000
2 GHANTILA 4002
3 DAHINSARA 4003
4 DAYANAND SARSVATI 4004
5 OMNAGAR 4005
6 CHAKAMPAR 4006
7 KRUSHNAGAR 4007
8 BHAVPAR 4011
9 VIRPAR(MACHHU) 4013
10 KHAREDA 4016

 

Vichhiya C.U.
Route No. Route Name Code No.
1 SOMNATH 5000
2 SHIVRAJPUR 5001
3 VINCHHIYA 5002
4 LILAPUR 5003
5 BELDA 5004
6 LALAVADAR 5006

 

Kalawad C.U.
Route No. Route Name Code No.
1 PANCHDEVDA 6000
2 PIPAR 6001
3 JAMVADI 6002
4 KALAVAD 6004

Icon FacebookIcon TwitterIcon In

Designed & developed by : KCS